Glamdea


NAŠE PRODUKTY

Až 70%ná úspora nákladov

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti výroby čistiacich strojov sme vyvinuli automatizované roboty, ktoré vyhovujú výzvam budúcnosti a sú schopné vykonávať čistiace práce na vysokej úrovni úplne samostatne. Nakoľko najväčším nákladom pri čistení je ľudská práca, jeho automatizovaním sú úspory nákladov značné a ľahko vyčísliteľné.

Inteligentná navigácia - rovnomerná kvalita

Vďaka jedinečnému vývoju vo švajčiarskom inžinierstve, vďaka najmodernejším senzorom a pokročilým algoritmom navigácie je softvér a hardvér schopný zabezpečiť dokonalý a dôsledný výsledok čistenia v optimálnej harmónii.

Dokumentovateľné procesy

Automatizáciou možno vygenerovať správy o čistení a dokumentovať v súlade s platnými predpismi. Je možné vygenerovať: trvanie a čas čistenia, veľkosť a umiestnenie čistiacich plôch. To je obzvlášť dôležité v citlivých obastiach na hygienu, ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti.

Jednoduchá organizácia práce - maximálna lojalita

Az automatizált munkafolyamatok teszik a robotjainkkal való takarítást egyszerűvé, hatékonnyá és gazdaságossá. A robot pontos munkakezdéséhez sosem férhet kétség; a munkakedve töretlen, egészsége kifogástalan; a munkájához szükséges idő, a felhasznált takarítószerek és víz mennyisége maximális pontossággal, előre kalkulálható; kiszámíthatósága, lojalitása minden tekintetben példaértékű.

Viacnásobná bezpečnosť

Naše roboty nemôžu vďaka pokročilému senzorickému systému spôsobiť sebe alebo životnému prostrediu škody. Nespôsobujú na pracovisku konflikty, pracovné úrazy, únik citlivých informácií a škody na majetku. Naše roboty sú najspoľahlivejšou pracovnou silou vo finančných inštitúciách, skladoch, podzemných garážach a archívoch.

Telefónom možné sledovanie priebehu upratovania

V súlade s dnešnými výzvami, pomocou aplikácie je možné monitorovať kapacitu akumlátorov, stav nádrží súčasne u viacerých robotov jedným pracovníkom, ktorý popri tom môže ešte vykonať ďalšie nemechanizované čistiace čiastkové procesy.

MOŽNOSTI TESTOVANIA

Predvádzanie robota

Zúčastnite sa bezplatnej ukážky čistiacich robotov v našej centrále, kde sa môžete presvedčiť, že RA660 sa dá ľahko nastaviť a efektívne prevádzkovať.Vaše otázky budú okamžite zodpovedané.

Testovanie u Vás

Robot môžete testovať na mieste použitia aj niekoľko týždňov, na čo poskytujeme nášho technika aj na 2 pracovné dni, ktorý zmapuje oblasť a robot naprogramuje. V prípade akýchkoľvek problémov garantujeme výjazd technika do 24 hodín. Ceny za testovanie na mieste použitia nájdete tu:

Prihláška

napr. Peter Veselý